Förutsättningar för småföretagare ännu bättre

Förutsättningarna för små företag i Mariestad har förbättrats sedan förra året. Det visar en stor kartläggning gjord av Småföretagarnas riksförbund. Jämfört med 2021 har Mariestad klättrat med 21 placeringar och ligger nu bättre till än de flesta andra kommuner i Västra Götaland.

Med SmåföretagarIndex kan Småföretagarnas riksförbund för tredje året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag i landets samtliga 290 kommuner. Mariestads kommun är rankad 79 av 290, vilket är 21 placeringar bättre än förra året. Kartläggningen baseras på offentlig statistik som Småföretagarnas riksförbund analyserar utifrån nio olika dimensioner för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Dimensionerna man tittar på är:

  • Lokal marknad
  • Företagssamma per capita
  • Överlevnadsgrad
  • Trygghetsinsatser
  • Kommunal näringspolitik
  • Skolsystem
  • Demografi
  • Välfärdsåtagande
  • Kapitalförsörjning

Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster på den lokala marknaden. Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger Peter Thörn, förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund.

I Mariestad är det framförallt den kommunala näringspolitiken, skolsystemet och överlevnadsgraden bland nya företag som drar upp kommunens betyg, medan kapitalförsörjningen, andelen företagsamma och demografin kan bli starkare. Överlag är det storstädernas kranskommuner som har bäst förutsättningar. Mindre städer och tärorter har svårare även om landsbygdskommuner med stark turism klarar sig relativt väl. Mariestad definieras som en mindre stad/tätort, av totalt 29 i landet, men klarar sig bättre än de flesta av dem och hamnar på plats tio av 29.

Vill du läsa hela rapporten hittar du den på länken nedan.

Rapport SmåföretagarIndex Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: