Vernum Fastigheter bygger klimatsmarta bostadshus i trä

Illistration över ett lägenhetshus i trä.

Såhär kommer åttavåningshuset se ut när det är färdigbyggt på Sjölyckan.

Mariestads kommun är stolta över det hållbarhetsarbete som pågår på många håll i kommunen. Vi vill lyfta fram några av dessa initiativ och förhoppningsvis inspirera andra att följa efter i samma anda. I tidigare reportage har vi kunnat läsa om Rapsodine, UW-Elast, Lugnåsberget Ekohotell och Grönska. Den här gången tittar vi närmare på Vernum Fastigheters klimatsmarta bostadsprojekt i Sjölyckan.

Se på åttavåningshuset på bilden ovan. Det är något annorlunda med det. Men på ett bra sätt. Det finns ingen betong i väggarna och inget stål i balkarna. Och klimatpåverkan är lägre än alla jämförbara byggnader i landet.

Denna flerbostadsbyggnad i trä ska byggas i bostadsområdet Sjölyckan i Mariestad, vilket inte är någon tillfällighet. Mariestads kommun har fått internationell uppmärksamhet för att konsekvent driva på arbetet med hållbara lösningar.

Mariestad har en mycket god meritlista när det gäller att höja ribban för hållbarhet och det är den typen av kommuner där vi vill spela en aktiv roll, säger Rolf Alexander, marknadschef på Vernum Fastigheter, bolaget som ansvarar för uppförandet av det nya flerbostadshuset i Mariestad.

Beläget i natursköna omgivningar nära, och med utsikt över, Vänern kommer den nya träbyggnaden att bestå av 45 hyreslägenheter när den står färdig under 2023.

Bygga i trä ger stor klimateffekt

Vernum Fastigheter föddes för bara ett och ett halvt år sedan, men grundarna har arbetat tillsammans i många andra konstellationer inom byggbranschen.

För ungefär fyra år sedan blev vi medvetna om det enorma klimatavtryck som är förknippat med att använda betong och stål och vi insåg att vi behövde förändra vårt sätt att bygga, säger Rolf Alexander.

Därför bygger Vernum nu enbart trähus och klimateffekten av detta val är enorm. Enligt omfattande livscykelanalyser gjorda av Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Kungliga Tekniska Högskolan KTH kan ett trähus från Vernum byggas och användas i 100 år innan det får samma klimatavtryck som ett nybyggt hus med betong och stål.

I dagsläget är vårt föredragna material trä, helt enkelt för att det är det mest hållbara byggmaterialet på marknaden. Men skulle det uppfinnas andra material som är ännu bättre för klimatet kommer vi att gå över till dem istället, säger Rolf Alexander.

Transparenta med sitt avtryck

Vernum letar ständigt efter nya sätt att sänka sina byggnaders koldioxidavtryck, med ett satt mål att minska från dagens 176 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter, ner till under 100.

Vi tycker det är viktigt att vara transparent och visa det faktiska koldioxidavtrycket för en byggnad. Nu för tiden ser man ofta att företag märker sina produkter som klimatneutrala eller till och med klimatpositiva, och det skulle vi också kunna göra genom att visa hur mycket kol som kan bindas i våra byggnaden och genom att ta med våra solpaneler och andra funktioner i våra beräkningar. Men det är inte ett produktivt sätt att få ner dina utsläpp. Du måste vara ärlig med siffrorna.

Digitalisering är ett viktigt verktyg för Vernum vad gäller hållbarhet.

Vi har utvecklat ett digitalt system där hela byggprocessen definieras i vår digitala plattform. Detta är ett unikt verktyg som ger oss alla uppföljningssiffror och beräkningar vi behöver agera på tills huset är klart att överlämnas till hyresgästen. Genom att göra det kan vi minimera inte bara förlust av resurser, utan också förlust av tid och pengar i produktionsprocessen, berättar Rolf Alexander.

Lokalt producerat virke

För att ytterligare minimera förlusten och minska avfallet hittar bolaget nya sätt attta hand om så mycket material som möjligt i byggprocessen.

Idag används 75 procent av våra brukade skogar för produkter med kort livslängd. Vi försöker använda en del av dem i våra byggnader och därigenom förvandla dem till långsiktiga produkter. Till exempel använder i träfiber för isolering, som man gjorde för hundra år sedan.

På så sätt minskar Vernum också utsläppen från som leverantörskedja, ofta kallad scope 3-utsläpp.

Vi försöker minimera användningen av utsläppstunga material som lim, plast och gummimattor. Mer än 90 procent av allt material i våra byggnader är trä, säger Rolf Alexander.

För att sänka utsläppen från transporter använde Vernum Fastigheter endast virke som produceras lokalt i Sverige. Och istället för att transportera byggnaderna i form av prefabricerade moduler, vilket också innebär att transportera mycket luft, packas materialet som används till byggnaderna effektivt, likt IKEA-produkter, innan det lastas på lastbilarna.

Klimatfördelarna med trähus är välkända. Men det ger också hälsofördelar för människorna som bor i dem. Forskning har visat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att bo i ett hus av trä kan minska stressnivåerna. Husen som byggs av Vernum Fastigheter kommer också med högsta akustikstandard och uppfyller alla erforderliga brandsäkerhetsföreskrifter.

En person står utomhus.

Rolf Alexander är marknadschef på Vernum Fastigheter, ett svenskt husföretag med 18 anställda och totalt 725 lägenheter under produktion.

Sidan senast uppdaterad: