Ny arrendator sökes till Ekudden

Vy över sädesfält, lägenhetshus och domkyrkans torn en sommardag.

Mariestads kommun arrenderar nu ut cirka 15 hektar tätortsnära jordbruksmark för ekologisk odling på Ekudden.

En ny arrendator sökes till jordbruksmark på Ekudden. Marken täckdikades 2017. Den består av en blandning av mellanlera, lättlera och sandjord. De två senaste åren har det odlats havre på marken.

Arrendetid

Arrendet löper under ett år, från 15 mars 2023 till 14 mars 2024, med eventuell möjlighet till förlängning.

Lämna anbud

Är du intresserad av att arrendera marken? Vänligen inkom med en kort beskrivning av din verksamhet och vad du planerar att odla på marken (krav på ekologisk odling finns), samt anbud.

Mejla till dromlage@mariestad.se, senast 28 februari.

Frågor och svar

Det har inkommit frågor om arrendet. Nedan ser du frågorna och svaren.

Fråga: Vad har odlats på marken under 2000-talet?
Svar: De två senaste åren ekologisk havre. Ingen annan notering finns.

Fråga: Har det tidigare bedrivits ekologisk odling på marken under 2000-talet? 
Svar: Ja

Fråga: Vem/vilka har arrenderat marken under 2000-talet?
Svar: Skogsbergs Konsult AB

Fråga: Vad har tidigare anbud under 2000-talet legat på i ekonomiska termer? 
Svar: Arrendeavgiften var för föregående ettårsperiod 1818 kr/ha.

Fråga: Åkerytan är idag betydligt större än vad ni beskriver i ert underlag. Vilken yta är det som gäller? Är det den reella åkerytan som fram till nu brukats eller den yta som ni redovisar på kommunens hemsida idag 2023-02-21? Enligt hemsidan är odlingsmarken mot bebyggelsen på Smedjevägen och Kaparegränd parallell med det dike som avskärmar gärdet där fågeldammen ligger, dvs cirka 50 längdmeter mindre mot bebyggelsen än idag?
Svar: Vi vill hålla en distans till de boende, så den mindre ytan gäller.

Fråga: Idag går det en gång/cykelpassage tvärs över marken. Förväntas denna vara kvar eller ingår även denna marken i arrendet? 
Svar: Vägen ska vara kvar.

Flygfoto över Ekudden i Mariestad. Jordbruksmark markerad med grå färg i bilden.

Ungefärligt område markerat i grått. Klicka på bilden för en större version.

Sidan senast uppdaterad: