Enkät om trygghet och brottslighet

Känner du dig trygg att driva företag i Mariestad? Svara på vår enkät och hjälp oss att få en bättre bild av näringslivets upplevelser om trygghet och brottslighet i kommunen.

Svenskt näringslivs enkätundersökning från 2022 om företagsklimatet visar på en oro kring trygghet och brottslighet bland kommunens företagare. Att känna sig trygg som entreprenör är en förutsättning för att driva och utveckla verksamheten.

Vi hoppas att du vill hjälpa till genom att svara på vår enkätundersökning med frågor om utsatt brottslighet och upplevd otrygghet. Du hittar enkäten längst ner på den här sidan.

Denna undersökning genomförs av Mariestads kommun, Svenskt Näringsliv, kommunpolis samt Fastighetsägarna och syftar till att öka kunskapen om brottsutsattheten och otryggheten hos företagen i Mariestad. Svaren från denna enkätundersökning kommer att ligga till grund för planering av mer träffsäkra brottsförebyggande åtgärder i samverkan med näringslivet.

  • Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara
  • Spara ner PDF-filen
  • Svara på frågorna
  • Mejla din ifyllda PDF till naringsliv@mariestad.se, senast 1 oktober 2023

Enkät om trygghet och brottslighet Pdf, 253.7 kB.

Tack för din hjälp!

Kontakt

Peter Jonsson
Näringslivschef
Telefon: 0501-75 50 25
E-post: Peter Jonsson

Sidan senast uppdaterad: