Stort engagemang kring hållbarhet hos Mariestads företag

Tidigare i år gjorde kommunen 100 företagsbesök på en dag. En av frågorna som ställdes var kring hållbarhet. Sammanställningen visar glädjande resultat att nästan samtliga företag jobbar med hållbarhet på något sätt.

När kommunens representanter besökte 100 företagare på en dag tidigare i år var en av frågorna hur de ser på hållbarhet och om kommunen kan underlätta det fortsatta arbetet inom det ämnet. En reflektion efter besöken var att engagemanget för hållbarhet är stort och infallsvinklarna många.

Av 100 tillfrågade svarade hela 83 att de på något sätt tänker på och jobbar med hållbarhet, och det känns verkligen glädjande! säger kommunens hållbarhetsstrateg Gösta Lindmark.

De områden som oftast kom upp i samband med utvärderingen var följande:

  • Materialåtervinning som leder till sänkta koldioxidutsläpp
  • Arbete med social hållbarhet
  • Att tillhandahålla närproducerade varor
  • Minska svinn av livsmedel
  • och många fler initiativ

Enheten för strategi och hållbarhet vill gärna föra goda exempel vidare och stötta er företagare i frågor om hållbarhet. Skicka därför gärna frågeställningar eller något ni vill uppmärksamma särskilt till vår e-post: hallbarhet@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: