Bättre förutsättningar för småföretagare i Mariestad

Förutsättningarna för små företag i Mariestad har förbättrats sedan förra året. Det visar en stor kartläggning gjord av Småföretagarnas riksförbund. Jämfört med 2022 har Mariestad klättrat med sju placeringar och ligger bättre till än de flesta andra kommuner i Västra Götaland.

Med SmåföretagarIndex kan Småföretagarnas riksförbund för fjärde året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag i landets samtliga 290 kommuner. Mariestads kommun är rankad 72 av 290, vilket är sju placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bättre än i många andra kommuner. Kartläggningen baseras på offentlig statistik som Småföretagarnas riksförbund analyserar utifrån nio olika dimensioner för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Dimensionerna man tittar på är:

  • Lokal marknad
  • Företagssamma per capita
  • Överlevnadsgrad
  • Trygghet
  • Kommunal näringspolitik
  • Skolsystem
  • Demografi
  • Skatter och bidrag
  • Kapitalförsörjning

Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster på den lokala marknaden. Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger Peter Thörn, förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund.

I Mariestad är det den kommunala näringspolitiken, överlevnadsgraden bland nya företag och kommunens välfärdsåtagande som drar upp kommunens betyg, medan andelen företagsamma, kapitalförsörjningen och demografin kan bli starkare.

De kommuner som ligger på tio i topplistan av Sveriges 290 kommuner finns i olika kategorier. Några är storstadskommuner, några är kommuner med stark turism, några hittas i regioner med stark tillväxt och några uppnår helt enkelt höga poäng i alla dimensionerna. Mariestad definieras som en mindre stad/tätort, av totalt 29 i landet, men klarar sig bättre än de flesta av dem och hamnar på plats nio av 29. I Västra Götaland ligger Mariestad nu på 12.e plats och i Skaraborg på plats 3.

Vill du läsa hela rapporten hittar du den på länken nedan.

Rapport SmåföretagarIndex Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: