Nyföretagarbarometern visar på stark positiv trend i Mariestad

Mariestad kommuns nyföretagande ökade med 65,2 procent under 2018. Det är en markant ökning och Mariestad går emot den nationella trenden som visar på minskat nyföretagande.

Varje år presenterar Nyföretagarcentrum landets samtliga 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 invånare jämfört med placeringen året tidigare. Nyföretagandet i Sverige har minskat under de två senaste åren, 2018 minskade nyföretagandet i landet med -6,6 procent och 2017 -1 procent.

Totalt registrerades 63 620 nya företag 2018 jämfört med 68 113 under 2017. Men i Mariestad pekar siffrorna i motsatt riktning. Under 2018 registrerades 109 nya företag. 2017 låg siffran på 66 nya företag. Det är en ökning på hela 65,2 procent. Mariestad går från plats 274 till 146 på listan över Sveriges kommuner.

- Vi har jobbat otroligt hårt under de senaste åren för att stärka företagsklimatet i kommunen. Vi har fokuserat mycket på att erbjuda kvalitativa utbildningsinsatser och aktiviteter. Det tillsammans med högkonjunkturen, den lokala företagarandan, kreativiteten och viljan hos Mariestadsborna gör nyföretagandet har ökat, berättar Ann-Sofie Persson, verksamhetsledare och rådgivare NyföretagarCentrum Skaraborg.

- Vi ser att det nära samarbetet mellan oss, NyföretagarCentrum och Tillväxt Mariestad ger resultat i form av stärkt företagarklimat. Mariestadsborna sitter på oerhörd kompetens och drivkraft. Med Nyföretagarcentrums stöd och hjälp vågar ta steget mot eget företagande, säger Mats Widhage, näringslivschef Mariestads kommun.

Sidan senast uppdaterad: