Vadsbogymnasiet utbildar gymnasieingenjörer
tillsammans med näringslivet

Johan Axelsson på FX Airguns, Albin Cupan, student och Christina Bring, programansvarig på TE4 på Vadsbogymnasiet.

Från vänster: Johan Axelsson, Albin Cupan och Christina Bring

För de elever som gått 3-årig teknisk utbildning finns sedan hösten 2018 möjligheten att utbilda sig vidare till gymnasieingenjör på Vadsbogymnasiet i Mariestad. Vadsbogymnasiet är en av få skolor i Skaraborg som erbjuder denna möjlighet och som dessutom har verksamheten igång under detta läsår. Utbildningen i Mariestad är ett samarbete med 21 partnerföretag, verksamma inom tillverkningsindustrin i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

- Intresset har varit stort inom industrin, berättar Christina Bring som är programansvarig på TE4 på Vadsbogymnasiet. Inriktningen i utbildningen är produktionsteknik där eleverna läser bland annat fördjupningskurser inom CAD, robotteknik, produktionsfilosofi, automationsteknik och teknikspecialisering. Förutom teori, bygger utbildningen till stor del på att eleverna är ute och praktiserar sina kunskaper på något av partnerföretagen, fem veckor under hösten och lika många under våren. Teori och praktik knyts slutligen samman till ett examensarbete som redovisas både skriftligt och muntligt i slutet av utbildningen.

Ett av de partnerföretag som erbjuder praktikplats är FX Airguns som utvecklar, tillverkar och säljer luftvapen. Företaget har idag 47 anställda i Mariestad och omsätter drygt 110 miljoner, ca 98 procent går på export där USA och England är stora marknader. Johan Axelsson på FX Airguns är mycket positiv till samarbetet och ser ett stort mervärde att eleverna får komma ut på företagen och visa upp
sin kunskap.
- Vi ser detta också som en strategisk fråga att knyta kontakter med framtidens arbetskraft, välutbildade medarbetare behövs för att vi ska kunna fortsätta expandera vår verksamhet i Mariestad.

Albin Cupan är en av de elever som fått möjligheten att läsa till gymnasieingenjör på Vadsbogymnasiet.
- Här får jag hjälpa till med design och produktutveckling av nya produkter i CAD-miljö, berättarAlbin. Att få omsätta min kunskap från skolan i ett företag där jag får arbeta med många olika arbetsuppgifter ger mig erfarenheter när jag framöver ska ut i arbetslivet, avslutar Albin.

- Det här är en viktig satsning för framtiden och samarbetet med vårt näringsliv och inför hösten erbjuder vi åtta sökande plats på utbildningen, berättar Christina Bring. Vi kommer att utöka antalet praktikveckor och vi gör några förändringar i kurserna. Allt för att tillgodose företagens önskemål och behov. Måndagen den 15 april kan elever börja söka utbildningen och vi tror och hoppas att söktrycket kommer att vara bra.

Sidan senast uppdaterad: