Digitalisering på näringslivsfrukost

Oktober månads näringslivsfrukost ägnades åt digitala tjänster och informationssäkerhet.

Vid näringslivsfrukosten i oktober stod digitalisering och informationssäkerhet på programmet.

Självserviceportal

Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist berättade om kommunens digitala lösningar och hur de kan underlätta för företagare att söka tillstånd av olika slag. Kommunen lanserade en självserviceportal tidigare i höstas och i den finns idag drygt 20 tjänster för bygg- och miljöfrågor. Det finns även ett relativt nytt system för bygglovsansökningar, Mitt bygge. Det nås via självserviceportalen men är ett eget system för bygglovsprocessen.

Fördelarna med digitala tjänster är många och det blir en vinna-vinna-situation för både kommunen och företagaren. Det är öppet dygnet runt och handläggarna får mer tid till handläggning av ärenden när pappershanteringen minskar.

Skydd mot digitala hot

I den alltmer digitala världen är det viktigt att tänka på hur vi hanterar vår information i olika system. Per Ahlström, informationssäkerhetssamordnare i kommunen informerade om informationssäkerhet och gav tips hur man som företagare kan skydda sig mot digitala hot och skydda företagets viktigaste information. Några av tipsen var att:

  • Lagra information på mer än en plats, geografiskt separerade.
  • Begränsa tillgång till känslig information.
  • Skydda IT-utrustning.
  • Använd lås på telefoner och tvåfaktorinloggning för system.
  • Lämna inte ut några uppgifter och följ inga misstänkta länkar
  • Kontakta banker och andra via ordinarie kontaktvägar.

Nästa frukost 28 november

Nästa näringslivsfrukost den 28 november kommer handla om upphandling och hur det går till.

Sidan senast uppdaterad: