Årets tillväxtbolag prisades på näringslivsfrukost

Kvinna och två män.

Maggie Malek från Almi överlämnar priset Årets tillväxtföretag till Anders Jungert och Johan Gotthardsson på Rafo AB

Upphandling var temat på november månads näringslivsfrukost där även pris delades ut till årets tillväxtbolag.

Årets sista näringslivsfrukost den 28 november fokuserade på upphandlingar inom kommunens tekniska verksamhet.

Johan Bengtsson, produktionschef, Hans Björkblom, fastighetschef och Camilla Sundler från upphandlingsenheten informerade om upphandlingar som är på gång 2020-2021. Bland annat är det aktuellt med nya ramavtal för livsmedel, måleritjänster, VA-material, byggnadstjänster och hyresmaskiner för att nämna några exempel.

Digitala och transparenta

Kommunens större upphandlingar sköts digitalt och publiceras i systemet TendSign. Det ger transparenta upphandlingar och det fungerar bra. Mariehus informerar att de också använder också TendSign för sina upphandlingar.

Tillväxtpris till Rafo AB

Almi Företagspartner Väst fanns på plats på näringslivsfrukosten för att dela ut pris till årets tillväxtbolag i Mariestad. Priset gick till Rafo AB som hade en fantastisk omsättningsökning under 2018 på 90 procent.Företaget som arbetar med utrustning till plastföretag är ledande leverantör i Sverige.

Syftet med tillväxtpriset är att lyfta fram ett tillväxtbolag i kommunen. Priset är att Almi Väst skänker pengar i företagets namn till Ung företagsamhet för att bidra till framtida entreprenörer.

Aktuellt från kommunchefen

Mariestadsbördige Martin Lundstedt, VD på AB Volvo, utsågs i dagarna till årets hedersskaraborgare. Martin Lundstedt är en god marknadsförare för Mariestad och Skaraborg. Kommunchef Kristofer Svensson berättade om Business Region Skaraborg som arbetar för att attrahera nya verksamheter och etableringar till vår region. Och en film visades där just Martin Lundstedt berättar om Skaraborg som en ypperlig plats i norra Europa för företagsetableringar. Filmen finns att se på www.businessregionskaraborg.se.

Mjukpapperstillverkaren Metsä Tissue har sett Mariestads potential och bolagets planerade stora utbyggnad av anläggningen i Mariestad kommer att märkas på många sätt. Kommunen har formerat sig för att hantera frågorna och gläds över att man väljer att satsa i Mariestad.

Mariestads profil med hållbara innovativa satsningar röner stort intresse. Nyligen var en grupp från Åland på besök för att inspireras av satsningarna inom Electrivillage och Sveriges Radio P1 har varit i Mariestad för ett radioreportage om kommunens lokala vätgasproduktion.

Nästa frukost 2020

Datum för näringslivsfrukostarna nästa år är inte spikade men normalt genomförs de sista torsdagen i varje månad. Väl mött 2020!

Sidan senast uppdaterad: