Min plats i biosfären - ny populärvetenskaplig skrift

Bilden visar en klippa som sträcker sig ner i Vänerns vatten. Horisonten i bakgrunden.

Det har utförts forskning från Göteborgs Universitet inom biosfärområdet där man bland annat har ställt frågor till invånarna. Resultaten visar på deras favoritplatser, och dessas inverkan på välmående. Förra veckan presenterades den populärvetenskapliga skriften som berättar om forskningsresultaten.

Forskningsprojektet har undersökt kulturmiljöns och kulturarvens betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

I området har det gjorts en enkätundersökning bland boende samt intervjuer med både tjänstemän och boende. Man har undersökt sambandet mellan platsidentitet, välbefinnande och villighet att betala högre skatt och acceptera nedskärningar för att bevara sina favoritplatser. Den nysläppta populärvetenskapliga skriften "Min plats i biosfären" berättar mer om forskningsresultaten. Biosfärkontoret i Mariestad har några exemplar av skriften som du kan hämta gratis. Hela skriften finns också att läsa digitalt. Länk finns längre ner här på sidan.

Frågan om vilken som är din favoritplats fick många olika svar, 50 procent av alla svar var unika. Naturen är en viktig del men också sociala och estetiska värden spelar in när valet av en favoritplats görs.

Under 2020 ska information om forskningsresultaten spridas genom en vandringsutställning. Den kommer att stå utomhus i biosfärområdet i ca en månad i respektive kommun: Mariestad, Götene och Lidköping. Du kan läsa mer om projektet på Göteborgs Universitets webbplats.

Forskningsresultat - Göteborgs Universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs skriften "Min plats i biosfären" digitalt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: