Näringslivsfrukost hos ELPM

David Nyström och Andreas Holmgren på ELPM i Mariestad.

David Nyström och Andreas Holmgren på ELPM

Februari månads näringslivsfrukost hölls hos ELPM. Temat var ElectriVillage och hållbara transportlösningar.

Näringslivsfrukosten i ELPMs nya lokaler på Storegårdsvägen fokuserade på vad som händer inom ElectriVillage just nu och den utvecklingen som sker med hållbara transportlösningar.

ElectriVillage

Utvecklingsstrateg Susanné Wallner gav oss en inblick i vad som händer inom ElectriVillage just nu. Arbetet som sker i Mariestad, framförallt med den solcellsdrivna vätgastankstationen, väcker stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Det finns ett stort intresse att veta mer och många studiebesök från bland annat regioner, kommuner och stora företag har genomförts i Mariestad. Susanné visade också vilken spridning ElectriVillage har fått i media. Omställningen till mer hållbara transporter sker runt om i världen. Alla stora fordonstillverkade har ställt om till vätgas. I USA har en vätgasdriven lastbil tagits fram som redan beställts i stora mängder av Norge och Schweiz. Truckar, tåg och bussar rullar redan på vägarna runt om i Europa. Susanné lyfte också fram hur viktigt samarbetet med det lokala näringslivet är i resan mot industriell förnyelse.

ELPM

David Nyström och Andreas Holmgren presenterade ELPM, vägen från starten fram till idag och hur utvecklingen ser ut framåt. Det familjeägda företaget grundades 2007 av Andreas Holmgren själv. Idag är de tio personer och har nyligen flyttat till nya lokaler på Storegårdsvägen. ELPM bygger och servar drivmedelsanläggningar i hela Sverige, med daglig service i hela Västra Götaland.
ELPM vill vara en drivande kraft i drivmedelsbranschens arbete mot en miljömedveten framtid. Därför ser man en stor potential för vätgas som energibärare inom både transport- och energisektorn. I deras arbete samverkar de med andra lokala företag så långt det är möjligt. Andreas lyfte också vikten av att vara en del av omställningen och tänka på vilka hållbara val man själv kan göra. Företaget har till exempel skaffat två elbilar som används i verksamheten.

Information från kommunen

Kommunchef Kristofer Svensson inledde mötet med positiva besked om kommunens budget och att tillväxttrenden i Mariestad fortsätter med fler invånare och nya spännande detaljplaner för industri- och verksamhetsmark. Kommunen är dessutom med i nationella diskussioner med regeringen om hur regler och förutsättningar kan se ut kring strandskydd. Kristofer berättade också om besöksrekordet på årets Bomässa med 10 200 besökare på tre dagar.

Näringslivsfrukost

OBS! Näringslivsfrukosten den 26 mars på Waterside är inställd på grund av rådande situation med coronaviruset. Vi återkommer med nytt datum längre fram.

Sidan senast uppdaterad: