Enkät om företagsklimatet

Får du som företagare Svenskt näringslivs enkät om företagsklimatet i din kommun? Dina svar är värdefulla för det fortsatta arbetet för ett bättre företagsklimat i Mariestad.

Den 4 januari skickar Svenskt näringsliv ut sin årliga enkät till landets företagare. Enkäten belyser företagsklimatet i alla Sveriges kommuner och i slutet på maj presenteras resultatet. Baserat på de svar som lämnas in från företagare i respektive kommun presenteras också då den aktuella företagsrankingen

Hjälp oss bli bättre

Dina enkätsvar är värdefulla för arbetet framåt mot ett ännu bättre företagsklimat i Mariestads kommun. Tillsammans med dig som driver företag i kommunen kan vi utveckla och förbättra förutsättningar för ett starkare näringsliv.

Du kan läsa mer om enkäten på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: