Bredbandsutbyggnad

Fibernät

Mariestad och Töreboda kommuner har under några år byggt ut ett öppet stamnät i kommunerna, vilket sammankopplats med kommunernas stadsnät. Fiberföreningar och företag har getts möjlighet att ansluta mot stadsnätet.

Fiberföreningar

I kommunen finns ett stort antal fiberföreningar. Några har redan sina nät i drift. Andra är bara i början av sitt föreningsarbete. Det är Länsstyrelsen som hanterar fiberföreningarnas eventuella ansökan om stöd för sin nätutbyggnad. För mer information om fiberföreningar se länk "VänerEnergi" i länklistan.

Byanätsforum

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som bygger byanät runt omkring på den svenska landsbygden. Byanätsforum finns för att hjälpa sina medlemmar. Bland annat erbjuds kostnadsfri rådgivning. På Byanätsforums hemsida kan du läsa mer om nätverkets verksamhet. Se länk "Byanätsforum" i länklistan.

Fortsatt utbyggnad

Utbyggnaden till enskilda hushåll på landsbygden sker i regel genom att hushållen bildar fiberföreningar. Dessa kan byggas av olika marknadsaktörer eller av föreningarna själva. I vissa fall genom att staten (genom Länsstyrelsen) lämnar visst stöd. Se länkarna "Länsstyrelsen Västra Götaland" och Jordbruksverket/bredbandsstöd" i länklistan.

VänerEnergi ansvarig för fiberutbyggnad

Kommunfullmäktige har beslutat att det kommunala bolaget VänerEnergi AB ska ha det fortsatta ansvaret för fiberutbyggnaden i kommunen, men andra aktörer välkomnas att tillsammans med föreningar bygga ”byanät”. VänerEnergi AB ska så långt möjligt samordna utbyggnaden i kommunen.

På VänerEnergi AB:s hemsida finns mer information om fibernätsutbyggnaden på landsbygden och i tätorter samt om och till fiberföreningar. Där finns även länkar till webbplatser med mer information om bredbandsutbyggnad. Se länk "VänerEnergi" i länklistan.

Mät din kapacitet

Din nuvarande bredbandskapacitet kan du mäta genom att i länklistan, länken ”Bredbandskollen”.