ElectriVillage Mariestad - för industriell förnyelse

ElectriVillage är en test- och demonstrationsplats för industriell förnyelse genom hållbar omställning.

Genom ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att stödja och utveckla olika lösningar som bidrar till en hållbar värld. Samtidigt skapas förutsättningar för samhällsutveckling med nya affärsmöjligheter, fler arbetstillfällen, ny kompetens och ökad attraktionskraft för kommunen. ElectriVillage jobbar både internt inom kommunens verksamheter men också externt tillsammans med exempelvis lokala företag, universitet och högskolor.

ElectriVillage utgör test- och demonstrationsplats inom följande områden:

  • Förnybara energisystem
  • Hållbara transporter
  • Logistik och inköp
  • Affärsutveckling inom hållbarhet

Läs mer om vårt arbete kring hållbarhet under Länkar.

Har du en idé?

Du kanske har en idé kring hur ditt företag kan bli mer hållbart? Kontakta oss gärna. Du hittar kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: