Investera och etablera

Kartbild som visar Mariestads läge mitt emellan Göteborg och Stockholm

Vid en varumärksundersökning som tidigare genomfördes på uppdrag av Mariestads kommun visade det sig inte helt förvånande att många svenskar förknippar Mariestad med ett känt öl och en bryggerikultur. Mindre känt av omvärlden är att helt andra värden håller på att växa fram i Sjöstaden Mariestad. Sjönära boendeområden i unika lägen, etablering av universitet med helt unika trädgårds- och hantverksutbildningar och innovativa projekt kring industriell förnyelse.

Strategiskt läge

Mariestad har ett strategiskt läge vid Europas tredje största insjö, Vänern. Samtidigt byggs E20 på sträckan Göteborg – Örebro ut, vilket förstärker Mariestads strategiska läge vid skärningspunkten E20 och riksväg 26.

Exportföretag, handel, småföretagande och besöksnäring

Näringslivet i Mariestad bygger både på tradition och nyskapande. Här verkar stora exportföretag, handel och småföretagande sida vid sida. Tillverkningsindustrin tillsammans med handeln och byggverksamhet sysselsätter cirka 55 procent av arbetskraften inom de privata verksamheterna i kommunen. Här finns bland annat Metsä Tissue och DS Smith inom mjukpapper- och förpackningsindustrin samt Nimbus Boats som tillverkar fritidsbåtar.

Besöksnäringen har vuxit och utvecklas starkt i kommunen och det grundar sig främst på ett långsiktigt arbete för att öka boendemöjligheterna och upplevelserna kring Göta kanal och Vänerskärgården. Närhet till högskola, goda kommunikationer och tillgång på arbetskraft skapar en konkurrenskraftig och expansiv miljö.

Följ gärna vår sida Etablering Mariestad kommun på Linkedin där vi presenterar markanvisningar och andra nyheter. Länk finns under rubriken Relaterad information här på sidan.

ElectriVillage

Mariestads kommun har av Unesco blivit utnämnd till modellområde för hållbar utveckling. Genom ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att uppfylla tuffa klimatmål som Agenda 2030. Samtidigt skapas förutsättningar för nya affärsmöjligheter, för lokala företag att utvecklas och för företag på andra platser att etablera sig i staden, fler arbetstillfällen; ny kompetens och ökad attraktionskraft för staden. I Mariestad finns helhetstänkande, mod och handlingskraft. Att vara ett modellområde för Unesco är en kvalitetsstämpel som visar att vi tänker nytt och är framåt i vårt hållbarhetsarbete, vilket gör oss synliga och attraktiva för omvärlden och därmed en bra plattform för nya etableringar.

Mariestads näringsliv i siffror

  • Mariestads kommun har cirka 24 500 invånare.
  • År 2019 hamnade Mariestads kommun på plats 66 enligt Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning.
  • Arbetstillfällen inom det privata näringslivet i december 2017 var 6001.
  • Antalet arbetstillfällen inom offentlig verksamhet var 2017 3637.
  • Antalet aktiva företag i kommunen uppgick i december 2019 till 2200.
  • Antalet nyregistrerade företag per år i Mariestad var i genomsnitt 130 för perioden 2016-2018.
  • Handelns omsättning i Mariestad var 1,425 miljarder kronor år 2018 (försäljningsindex 89). Dagligvaror 772 miljoner (index 93), sällanköp 626 miljoner (index 82).
  • Antalet gästnätter enligt Statistiska centralbyråns siffror för 2019 (hotell, stugbyar och vandrarhem) var cirka 57 000.
  • Mariestad tillhör landets åtta största arbetsmarknadsregioner med cirka 80 000 arbetstillfällen och drygt 180 000 personer.

Business Region Skaraborg

Mariestads kommun ingår i ett samarbete med hela Skaraborg.

Business Region Skaraborg erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen för etablering i någon av regionens kommuner. Vårt uppdrag är att stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetenser. Verksamheten är ett samarbete mellan Skaraborgs 15 kommuner och vi är ett regionkontor till den nationella organisationen Business Sweden.

Sidan senast uppdaterad: