Etableringsområden i Mariestad

Intresset för etableringar vid landets mest trafikerade vägar växer. Trafikplatsen mellan E20 och riksväg 26 är högintressant ur detta perspektiv. Här passerar idag cirka 15 000 fordon per dygn, varav 20 procent är tunga fordon.

Utbyggnad av E20

E20 kommer byggas ut inom en nära framtid, vilket gör läget mer intressant för bland annat logistikverksamhet. Utmed och på nära avstånd från E20 finns tomtmark för verksamhet såväl inom handel som industri och logistik.

Lediga verksamhetstomter

I menyn här på sidan kan du ta del av mer detaljerad information om de områden där det finns lediga tomter.