Sydport

Sydport ligger precis vid södra avfarten från E20 till Mariestad, där E20 och väg 26 möts. Hit är det lätt att ta sig och området har utmärkt skyltläge mot E20. Området planläggs för framtida etableringar. Läs mer om planarbetet via länk under Relaterad information.

Runt om tomterna i Sydport finns andra spännande verksamheter som spänner över flera olika expansiva branscher. Ombyggnationen av E20 till 2+2 väg kommer säkra platsens attraktivitet.

Satsningar i Sydport

Som en del av ElectriVillage Mariestad har en världsunik solcellsdriven tankstation för vätgas etablerats i Sydport. Läs mer om projektet via länk under Relaterad information här på sidan.

Genomsnittlig trafik på Göteborgsvägen förbi Sydport är 9580 fordon per dag. I dagsläget finns Dinners, Burger King, Ingo och snabbladdstolpar från Tesla etablerade på platsen.

Sidan senast uppdaterad: