Mariestads näringslivsstrategi

Solceller

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till ett bra företagsklimat och tydliggöra Mariestads kommuns arbete för näringslivsutveckling. Tillsammans med företag och andra organisationer ska goda förutsättningar skapas för att främja tillväxt i befintliga företag och göra hela kommunen attraktiv för nyetableringar så att fler arbetstillfällen kan skapas.

Strategin är också ett betydelsefullt dokument när det gäller att prioritera insatser för att uppnå Mariestads Vision 2030.

Under Relaterad information hittar du näringslivsstrategin i sin helhet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Näringslivsenheten
E-post: Näringsliv Mariestad

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Mariestad kommuns näringslivsstrategi Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.