Nätverk för företagare

Mariestads kommun samverkar med ett antal intresseorganisationer till stöd för näringslivets utveckling inom kommunen. Vi hjälper också till att starta upp nya nätverk när behov finns. Nedan följer en lista på de föreningar och nätverk som finns idag.

Mitt Mariestad ekonomisk förening

Föreningen främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att aktivt verka för utveckling av handel och besöksnäring och delta i den övergripande samhällsutvecklingen i kommunen. Föreningens medlemmar utgörs av lokala fastighetsägare, handels-, service- och tjänsteföretag, stödmedlemmar och Mariestads kommun. Det operativa ansvaret ligger hos föreningens verksamhetsansvarig, Jan Stål. Ordförande är Peter Thim. Se kontakt under Relaterad information.

Industrinätverket norra Skaraborg

Industrinätverket norra Skaraborg är ett nytt nätverk för industriföretagen i kommunen. Möten äger rum regelbundet några gånger om året och hålls ute på industriföretagen. Här finns möjlighet att dela kunskap och affärer men också att hitta lösningar på gemensamma problem.

Företagarna i Mariestad

Företagarna i Mariestad arbetar för att skapa  bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Kontaktperson är Per Rosengren. Se kontakt under Relaterad information.

LRF Kommungrupp

LRF kommungrupp i Mariestad arbetar för att skapa goda villkor för människor och företag inom de gröna näringarna och på landsbygden.
Ordförande i kommungruppen är Elisabeth Thisner. Se kontakt under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Peter Jonsson
Näringslivschef
Telefon: 0501-75 50 25
E-post: Peter Jonsson

Mitt Mariestad ekonomisk förening
Jan Stål
Verksamhetsansvarig
Telefon: 0501-39 30 73
E-post: Mitt Mariestad

Peter Thim
Ordförande
Telefon: 070-564 91 25
E-post: Peter Thim

Företagarna i Mariestad
Per Rosengren
Ordförande
Telefon: 0705-30 40 05
E-post: Per Rosengren

LRF Kommungrupp
Elisabeth Thisner
Telefon: 0703-22 50 18​
E-post: Elisabeth Thisner

Industrinätverket norra Skaraborg
E-post: Industrinätverket norra Skaraborg

Länkar

Svensk Handel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mariestads industrinätverk Länk till annan webbplats.
Företagarna i Mariestad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
LRF
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Företagsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.