Nätverk för företagare

Mariestads kommun samverkar med ett antal intresseorganisationer till stöd för näringslivets utveckling inom kommunen. Vi hjälper också till att starta upp nya nätverk när behov finns. Nedan följer en lista på de föreningar och nätverk som finns idag.

Mitt Mariestad ekonomisk förening

Föreningen främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att aktivt verka för utveckling av handel och besöksnäring och delta i den övergripande samhällsutvecklingen i kommunen. Föreningens medlemmar utgörs av lokala fastighetsägare, handels-, service- och tjänsteföretag, stödmedlemmar och Mariestads kommun. Det operativa ansvaret ligger hos föreningens verksamhetsansvarig, Maria Johansson. Ordförande är Peter Thim. Se kontakt under Relaterad information.

Mariestads industrinätverk

Mariestads industrinätverk är ett nytt nätverk för industriföretagen i kommunen. Möten äger rum regelbundet några gånger om året och hålls ute på industriföretagen. Här finns möjlighet att dela kunskap och affärer men också att hitta lösningar på gemensamma problem.

Företagarna i Mariestad

Företagarna i Mariestad arbetar för att skapa  bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Kontaktpersoner i Mariestad är Anna-Lena Karlsson och Anders Sundberg. Se kontakt under Relaterad information.

LRF Kommungrupp

LRF kommungrupp i Mariestad arbetar för att skapa goda villkor för människor och företag inom de gröna näringarna och på landsbygden.
Ordförande i kommungruppen är Elisabeth Thisner. Se kontakt under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jonas Johansson
Utvecklingschef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: Jonas Johansson

Susanné Wallner
Näringslivschef industri/tjänstesektor
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Susanné Wallner

Peter Jonsson
Näringslivschef, besöksnäring/handel
Telefon: 0501-75 50 25
E-post: Peter Jonsson

Mitt Mariestad ek. fr
Maria Johansson
Verksamhetsansvarig
Telefon: 0501-39 30 73
E-post: Maria Johansson

Peter Thim
Ordförande
Telefon: 070-564 91 25
E-post: Peter Thim

Företagarna i Mariestad
Tony Bustad
Telefon: 0735-39 25 79
E-post: Tony Bustad

LRF Kommungrupp
Elisabeth Thisner
Telefon: 0703-22 50 18​
E-post: Elisabeth Thisner

Länkar

Svensk Handel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Företagarna i Mariestad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
LRF
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Företagsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.