Kemikaliehantering

Kemiska produkter, Foto: Eva Rehnberg

Miljö- och byggnadsnämnden kontrollerar att kemiska produkter hanteras på rätt sätt samt att kemikalier som säljs i förpackningar i handeln är rätt märkta och korrekt tillslutna.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att kemiska produkter byts ut mot sådana som är mindre farliga för människors hälsa och miljön. I detta arbete ingår även att få verksamheter med omfattande eller riskfylld hantering av kemikalier att utreda och minska riskerna för stora kemikalieolyckor. I tillsynen ingår både yrkesmässiga och andra användare av kemiska produkter.

Miljö- och byggnadsnämnden prövar ansökningar/anmälningar om bland annat brandfarlig vara och spridning av bekämpningsmedel.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut inom två veckor från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss.

Blanketter för anmälan/ansökan hittar du i via länk under Relaterad information på denna sida.