Gödselhantering

Om gödselhantering inom ett lantbruk inte sköts på rätt sätt kan näringsämnen i gödseln läcka ut till grundvattnet eller närliggande vattendrag istället för att komma jorden till nytta. Det är inte önskvärt varken för dig som lantbrukare eller miljön.

Med en större lagringskapacitet kan du lättare styra spridningen till de årstiderna med goda spridningsförhållanden och på så vis utnyttja näringen i stallgödseln bättre.

Lagring

Normalt krävs att du kan lagra 6-10 månaders gödselproduktion, beroende på djurslag, antal djur på gården, andel övrigt vatten som kommer i behållaren och var gården ligger (känsligt respektive icke känsligt område enligt nitratdirektivet). Hur stor lagringskapacitet du behöver ha regleras i ” Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket” se under Dokument.

Om du har fler än 10 djurenheter ska du se till att gödsel- och urinbehållaren har ett svämtäcke eller annan täckning som effektivt hindrar ammoniakavgång. När du fyller på behållaren med gödsel ska det ske under täckningen. För alla djurägare, oavsett antal djurenheter gäller självklart att gödselvårdsanläggnigen ska vara tät så att det inte kan läcka ut näringsämnen till yt- eller grundvatten.

Spridning

Det är viktigt att gödselmedel sprids enligt de regler som finns.

Mariestads kommun ligger inom känsligt område och här gäller särskilda regler. Till exempel är det helt förbjudet att sprida gödsel mellan 1 november till och med 28 februari. Vid akuta fall kan gödseldispens sökas hos Mariestads kommun.

För mer information se Jordbruksverkets hemsida, se Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Dokument

Jordbruksbestämmelser Pdf, 281.4 kB.