Livsmedelsverksamhet

Du som bedriver livsmedelsverksamhet har ett mycket stort ansvar för människors hälsa. Vid felaktig hantering är det lätt att dina kunder blir sjuka av det du serverar eller säljer. Du får inte heller lura dina kunder utan tala om vad olika maträtter/livsmedel innehåller.

Nya regler för servering av mat

Med anledning av covid-19 gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9)

Detta innebär att ni har en skyldighet att:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet .
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
  • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.
  • Se till att olika sällskap inte sitter för nära inpå varandra, till exempel genom att glesa ut borden Reglerna gäller även på uteserveringar.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning. Smittskyddsläkaren har rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna.

Lagstiftning

För att skydda människors hälsa och för att styra upp redligheten finns en lagstiftning som du måste följa. Alla är skyldiga att känna till det som står i den lagstiftning som berör det man håller på med. Lagstiftningen som berör livsmedelsområdet i Sverige gäller samtliga medlemsländer i EU.

Det finns även några lagar som är nationella och som då bara gäller Sverige. Vi har fått särskilt tillstånd av EU för att få ha dessa undantag. Länkar till livsmedelslagstiftningen finns här på sidan. I lagstiftningen finns det reglerat hur du som livsmedelsföretagare ska göra när du startar och driver en livsmedelsverksamhet.

Kunskap

Det ställs höga krav på kunskap för att du ska kunna bedriva en livsmedelverksamhet där du kan garantera säkra livsmedel. Ju större risker det är med din hantering, desto större kunskap behövs. Har du ingen grundläggande kunskap i livsmedelshygien är detta något du behöver innan du startar din verksamhet. Verksamhet miljö och bygg har sammanställt en lista på de företag vi har kännedom om som tillhandahåller sådana utbildningar. Se länk till höger.

Branschorganisationer och branschriktlinjer

Det kan vara svårt att ha koll på vad för regler som gäller just din typ av verksamhet. Branschorganisationerna har tagit fram riktlinjer för hur just deras typ av verksamhet bör skötas. Det finns för det mesta alltid någon branschorganisation som passar de flesta typer av livsmedelsverksamhet.

Livsmedelsverket har en lista på branschriktlinjer som har utarbetats där Livsmedelsverket har fått vara med och ha synpunkter. Listan finns i länklistan under Relaterad information på sidan.


Sidan senast uppdaterad: