Livsmedelsavgifter

Registrering och godkännande

För handläggning av registrering tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes kontrolltid. Information om aktuell taxa finns under Relaterad information här på sidan.

Årlig kontrollavgift baseras på en riskklassning

Till grund för den årliga kontrollavgiften ligger en riskklassning. Riskklassningen ger ett antal kontrolltimmar per år som är den tid vi lägger på din verksamhet. Den grundar sig på följande:

  • Hur stor din verksamhet är
  • Vilken typ av livsmedel du hanterar
  • Om dina kunder består av en känslig konsumentgrupp, det vill säga äldre, sjuka eller små barn
  • Ifall din verksamhet omfattar märkning av livsmedel
  • Hur väl din verksamhet tidigare följt lagstiftningen

Utifrån detta görs en uträkning på antal kontrolltimmar vi behöver lägga på din verksamhet. Därefter sätts avgiften utifrån den timavgift som räknats fram för att täcka våra kostnader för kontrollen.

Noggrannare hur uträkningen går till kan du läsa om i länken till höger som heter Riskklassningsbroschyr.

Offentlig kontroll

Om det visar sig att din verksamhet har sådana brister att vi behöver göra en uppföljande kontroll så tar vi ut extra avgift för kontrollen. Den baseras på en annan uträkning där timtaxan blir lägre. Tiden kan variera och omfattar den tid det tar för själva kontrollen samt att skriva kontrollrapport. Aktuell taxa hittar du under Relaterad information här på sidan.

Samtliga avgifter tas ut med stöd av taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Mer information

Under Relaterad information hittar du Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning.

Sidan senast uppdaterad: