Tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror

Tillståndsplikten gäller dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

  • Ansökan ska vara skriftlig och till den ska ett egenkontrollprogram (EKP) bifogas.
  • Ansökan gäller för ett (1) försäljningsställe.
  • Kommunen tar ut en ansökningsavgift som betalas in i samband med ansökan.

Ansökan behandlas först när avgift erlagts. Bankgiro: 5726-3840. Märk inbetalningen med ”Ansökan Tobak”. Elektroniska cigaretter med påfyllningsbehållare kommer som tidigare enbart kräva en anmälan.

Kostnader för tillstånd:

Ansökan om försäljningstillstånd 2400 kr
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 1867 kr
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 1467 kr
Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 667 kr
Tillsyn av försäljningstillstånd 2000 kr

Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Anmälan, anvisning och avanmälan

För detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter krävs en anmälan om försäljning.

Anvisning till egenkontrollprogram för tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 360.9 kB.

Blankett för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 405.3 kB.

Avanmälan tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 652.3 kB.

Sidan senast uppdaterad: