Tobak, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror

Tillståndsplikten gäller dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

  • Ansökan ska vara skriftlig och till den ska ett egenkontrollprogram (EKP) bifogas.
  • Ansökan gäller för ett (1) försäljningsställe.
  • Kommunen tar ut en ansökningsavgift som betalas in i samband med ansökan.

Ansökan behandlas först när avgift erlagts.

Bankgiro: 5726-3840. Märk inbetalningen med ”Ansökan Tobak”. Elektroniska cigaretter med påfyllningsbehållare kommer som tidigare enbart kräva en anmälan.

Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Anmälan, anvisning och avanmälan

För detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter krävs en anmälan om försäljning.

Blankett för anmälan om försäljning av e-cigaretter och folköl Pdf, 210.5 kB.

Blankett för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 405.3 kB.

Anvisning till egenkontrollprogram för tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 360.9 kB.

Avanmälan tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 652.3 kB.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Telefon: 0501- 75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Taxor och avgifter, tobak och nikotin

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Tillstånd för försäljning av tobak inom detaljhandeln, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.