Aktuella upphandlingar

Pågående/annonserade upphandlingar

Mariestad annonserar sina upphandlingar i Visma Opics annonsdatabas. I annonsdatabasen hittar du grundläggande information om upphandlingen. Under Relaterad information här på sidan finns en direktlänk till de upphandlingar som kommunerna har utannonserade för närvarande.

Komplett anbudsunderlag får du genom att följa länken till upphandlingen, som finns i annonsen, och logga in i Visma. Om du är ny användare får du först registrera dig. Det är kostnadsfritt för leverantören att registrera sig och ta del av förfrågningsunderlaget. Om leverantören sedan väljer att delta i upphandlingen, och lämna anbud, sker även anbudsinlämningen via samma system. Detta finns närmare beskrivet under rubriken "Att lämna anbud" i menyn.

Planerade upphandlingar 2021

 • Livsmedel för avgränsade produktområden
 • Lek och skapandematerial
 • Ismaskin
 • Om/nybyggnation, Fägre avloppsreningsverk
 • Bryggor
 • Komposteringstoaletter
 • Direktupphandling av tryckeritjänster
 • Skolskjuts Torsö
 • Möbler till Kronoparkens förskola
 • Elektrikertjänster
 • Serviceavtal för kyl-, frys-, och värmepumpsanläggningar
 • Fönsterputs
 • Glasmästeriarbeten
 • Kv Kilen 6:14, Töreboda. Tillbyggnad med ismaskinsgarage
 • Kv Rönnen 1 Mariestads kommun. Omyggnad för akutlogi
 • Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Sandbäcken 1:1 m.fl., Mariestads centralort
 • Optimering sedimenteringssteg Lindholmens vattenverk
 • Ramavtal Socionomer med olika kompetensområden
 • Renovering av Hus E Centralskolan Töreboda
 • Tekniskt stöd VA-automation och driftsystem
 • Valfrihet hemvård (löpande)
 • Vänershofs Idrottsplats för Mariestads kommun med partnering som arbetssätt
 • Affärssystem
 • Inköp av fordon, personbilar och lätta lastbilar
 • Laboratorietjänster
 • Maskindiskmedel, inklusive doseringsutrustning
 • Måleritjänster
 • Serviceavtal för kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar
 • Ventilationsfilter till MTG
 • Ventilationsservice
 • Elrevisionsbesiktningar
 • Revisionsbesiktning brandlarm