Så här lämnar du anbud

Elektronisk anbudsprocess

Mariestads kommun tillämpar en helt elektronisk anbudsprocess vilket innebär att anbudsgivaren både tar del av anbudsförfrågan, och lämnar in sitt anbud, via ett elektroniskt upphandlingsstöd. Det system kommunen använder sig av heter Mercell TendSign. Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren att ta del av förfrågningar och att lämna anbud via detta system.

Via länkarna i länklistan hittar du mer information om kommunens elektroniska upphandlingssystem.

Några punkter att tänka på

  • Reservera dig inte från ställda krav. Meddela under anbudstiden om du upplever att kraven är orimliga eller otydliga.
  • Hör av dig i god tid före sista anbudsdag om du har frågor eller synpunkter kring upphandlingen
  • Sista anbudsdag är absolut. Ett för sent inkommet anbud får inte accepteras. Elektroniska upphandlingssystem ger därför inte anbudsgivaren möjlighet att lämna in sitt anbud efter sista anbudsdag.

Kontakta oss

Har du några funderingar kring att lämna anbud till kommunen? Du kan när som helst höra av dig till oss med dina frågor!

Du hittar även en hel del leverantörsinformation om upphandling och anbudsinämning på Upphandlingsmyndighetens hemsida, se länklistan under rubriken Relaterad information här på sidan.