Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Gatusopning

I månadsskiftet mars/april påbörjar verksamhet teknik arbetet med att sopa vintersand från våra gator, gång- och cykelbanor.

Gatusopningen börjar på de större gatorna samt gång- och cykelvägar för att sedan fortsätta med övriga gator. Snö och regn kan fördröja arbetet.

Fastighetsägare uppmanas att sopa ut gångbanans sand till gatan så att kommunen kan ta upp den. Saknas gångbana sopar fastighetsägare området närmast tomtgräns (ca en meter).

Undvik att parkera bilar på gatan under tiden sandupptagning pågår.

Under resten av året underhållssopas gatorna vid behov. Nya torget sopas varje vecka.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Länkar

Felanmälan och synpunkter

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun