Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Utökning av antalet ställplatser

Husbil i hamnen

Inför säsongen 2016 utökas antalet ställplatser i centrala delarna av Mariestad med 45 platser. Ytterligare platser ställs i ordning i anslutning till befintlig ställplats i yttre hamnen, norr om kvarteret Bojen samt på den grusade planen vid östra infarten till Karlsholme. Detta för att möta
den ökande efterfrågan på ställplatser.

Mariestads kommun har utsetts till årets husbilskommun 2016 av intresseorganisationen Husbilsklubben.se. Med anledning av detta, och den generellt ökande husbilsturismen, förväntas ett större antal husbilar besöka Mariestad.

Yttre hamnen

Den befintliga ställplatsen i yttre hamnen utökas med 12 platser i direkt anslutning, för att kunna nyttja befintliga el och vattenstolpar. I dagsläget är här parkeringsplatser för personbil som ersätts med nya placerade längs gräskanten, från infarten till hamnområdet vidare mot Kajutan.

Norr om kvarteret Bojen

I området norr om kvarteret Bojen anläggs 13 ställplatser för husbilar (personbil klass 2) samt 17 parkeringsplatser för personbilar (klass 1). Dessa platser kan använda dusch/wc och latrintömning i hamnområdet men har ingen el den här säsongen. Grönytor som skiljer ställplatser och parkeringar från bostäder och gatumiljö ska iordningställas. Längs infarten från Hamngatan föreslås ny trädrad med oxlar på den södra sidan.

Karlsholme

Ytterligare 30 platser för husbilar iordningsställs på den grusbelagda ytan vid den östra infarten till Karlsholme. Dessa platser är tänkta som reservplatser när övriga platser i hamnområdet är fullbelagda. Betalning sker i automaten i yttre hamnen där också faciliteter som dusch/wc och latrintömning finns att tillgå. El finns inte. Samtliga ställplatser för husbilar blir avgiftsbelagda och kostar 140 kr/dygn samt
25 kr/dygn för el.

Arbetet pågår

För att hinna få färdigt ställplatserna har arbetet till vissa delar redan påbörjats och beräknas vara klart till turisthögsäsongen i månadsskiftet juni-juli. Grönytor ställs i ordning successivt.

För mer information kontakta VA- och gatuchef Michael Nordin, tfn. 0501-75 61 29 eller e-post michael.nordin@mariestad.se.

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-01

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun