Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Gång- och cykelväg byggs på Tegelvägen

Nu byggs en gång- och cykelväg längs med Tegelvägen på Ekudden, för att sammanbinda Marieforsleden och den cykelväg som går från förskolan Regattan till hamnbron.

För att göra trafikmiljön säkrare för gång- och cykeltrafikanter byggs nu en gång- och cykelväg mellan Marieforsleden och förskolan Regattan. Den befintliga gångbanan breddas och bilvägen blir smalare.

Den nya gång- och cykelvägen binder samman cykelvägen längs med Marieforsleden och den från förskolan Regattan till hamnbron.

Arbetet startar den 1 mars och avslutas med asfaltering under våren.

Kontakt:
Kundtjänst VA/gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Kundtjänst VA/gata

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-27

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun