Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Byggnation av gång- och cykelväg utmed Förrådsgatan

Byggnation av gång- och cykelväg för att öka trafiksäkerheten.

Gång- och cykelväg byggs utmed Förrådsgatans västra sida mellan Hammarsmedsgatans bägge ändar.

Arbetet beräknas vara klart i maj 2018.

Kontakt:
Kundtjänst VA/gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Kundtjänst VA/gata

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-19

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun