Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Fortsatt arbete på Marieholmsbron våren 2018

Under hösten 2017 har arbeten utförts på Marieholmsbron.

Det arbete som utförts är bland annat att en del av stensättningen gjorts om, brunnar har flyttats och ett upphöjt övergångsställe har byggts. Det har även lagts ett första lager asfalt på bron.

Till våren kommer arbetet att slutföras med ytterligare ett lager asfalt på Marieholmsbron, då detta inte kan genomföras under vintern.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-03

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan