Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ogräsbekämpning i Mariestads tätort

Under veckorna 21 till 25 kommer ogräsbekämpning genomföras runt om i Mariestads tätort. Syftet är att bekämpa oönskad växtlighet utmed/på vissa gator, rondeller, refuger och torg. Det är i huvudsak växtlighet i kantsten och runt lyktstolpar som kommer att besprutas.

På uppdrag av Mariestads kommun kommer ogräsbekämpningen att genomföras av en certifierad besprutare på Farmartjänst Mariestad. Bekämpningsmedlet som kommer att användas är Glyphomax 480 med registreringsnummer 5109.

Nedan finns en lista på gator och områden bekämpningen kommer utföras, samt en karta över Mariestads tätort där områden och gator är utmärkta.
På dessa platser kommer det att finnas anslag uppsatta minst en vecka innan och fyra veckor efter att bekämpningen.

 • Göteborgsvägen/bro över järnvägen
 • Marieforsleden/bro över järnvägen
 • Göteborgsvägen/bushållsplatserna
 • SCA-rondellen
 • Fyr-rondellen
 • Rondell Marieforsleden/Leksbergsvägen
 • Radbyvägen
 • Västra vägen
 • Drottning Kristinas väg
 • Marieholmsvägen
 • Badhuskorsningen
 • Drottninggatan
 • Trädgårdsgatan östra delen
 • Österlånggatan (gågatan)
 • Nya Torget
 • Gamla Torget
 • Fisketorget
 • Komministergatan östra delen
 • Resecentrum
 • Prästgårdsgatan
 • Vid bodarna i hamnen
 • Strandvägen
 • Bantorget
 • Parkering mellan Bangatan och järnvägen södra delen
 • Bangatan de sydligaste 100 metrarna
 • Norra vägen
 • Bergsgatan
 • Rondellerna vid Högelidsskolan
 • Marieforsleden i Krontorp
 • Krontorpsvägen
 • Tivedsgatan
 • Stockholmsvägen mellan järnväg-Krontorpsrondellen
 • Furuvägen
 • Ladukärrsvägen
 • Högelidsgatan
 • Lövängsvägen
 • Kristinebergsgatan
 • Hantverkargatan
 • Verkstadsgatan
 • Karlsrogatan
 • Östra Järnvägsgatan Stockholmsvägen-Muggebovägen
 • Sandbäcksrondellen
 • Bäckaskogsvägen Muggebovägen-Grangärdesgatan
 • Bäckelundsgatan
 • Grangärdesgatan
 • Sandbäcksvägen Drottninggatan-Rensbergsvägen
 • Solhemsvägen
 • Parkering mellan Östra Järnvägsgatan och Biblioteksparken

Karta över ogräsbekämpningenPDF

Kontakt:
Farmartjänst Mariestad
Tel: 0501-787 87

Dag Johansson
Utförare på Farmatjänst Mariestad
Tel: 0705-24 47 13

Kundtjänst VA/Gata
Mariestads kommun
Tel:0501-75 61 00
E-post: Kundtjänst VA/Gata

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan