Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Projekt Stockholmsvägen

Illustration över Stockholmsvägen och parken

Mariestads kommun håller, sedan ett par år tillbaka, på att bygga om Stockholmsvägen. Tidigare har miljön på den södra delen av gatan, i centrum, bygts om. Nu är projektet inne på den norra delen. Syftet med arbetet är att  skapa en säker trafikmiljö. Stockholmsvägen kommer smalnas av för att få ner hastigheten på trafiken. Det kommer även att skapas separata gång- och cykelvägar. Samtidigt byts VA-ledningar ut.

Trafik

Nästa ombyggnadsetapp påbörjas i oktober och omfattar Stockholmsvägen på sträckan Mariagatan till Snickargatan samt Sjöhagaparken mellan Hantverkargatan och Stockholmsvägen.

Under hösten och vinterns arbete kommer Stockholmsvägen att hållas öppen för dubbelriktad trafik med få undantag. Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden. Gång- och cykeltrafiken leds om till södra sidan av Stockholmsvägen.

Tider och arbetsplanering

Ombyggnaden kommer att starta under oktober med utbyte av vatten och avloppsledningar i norra sidan av gatan för att sedan fortsätta med ombyggnad av Sjöhagaparken under vintern. Arbetet i gatan kommer att fortsätta under våren och hösten med sommaruppehåll. Arbetsplaneringen bygger på att bygga om en sida åt gången. I samband med anslutning av nya ledningar och ombyggnation av korsningarna mot exempelvis Mariagatan och Madlyckevägen behöver trafiken ledas om.

Bakgrund

Två etapper av Stockholmsvägen har byggts om, vatten samt avloppsledningarna är utbytta. Omfattande arbetet med fortsatt ombyggnad av Stockholmsvägen kommer att pågå under flera år framöver.

Ombyggnadsetapp 1-3 påbörjas under oktober och beräknas pågå till 2018.
För etappindelning se bilaga 1 etappindelningskarta.

Bild med beskrivning hur Stockholmsvägen ser ut idag och hur den kommer att se ut efter ombyggnationen

Aktuellt

 

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-26

Relaterad information

Kontakt

Johan Bengtsson
Projektansvarig
Telefon: 0501-756172
E-post: Johan Bengtsson

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Länkar

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun