Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Så påverkas trafiken under ombyggnad av Stockholmsvägen

Ombyggnaden av Stockholmsvägen kommer i viss mån påverka bil- buss- gång- och cykeltrafikanter.

Biltrafik

Utrymmet förbi arbetsplatsen att vara begränsat till cirka 6 meter. Det kan alltså vara lite trångt för bilister att ta sig förbi. Vi ber bilister att tänka på hastigheten vid passering. Arbetsområdet kommer att flytta utmed sträckan där arbetet pågår.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafiken hänvisas till södra sidan av gatan mot Johannesbergsområdet. En tillfällig gång- och cykelväg kommer att byggas på Johannesbergsområdet.

Busstrafik

Busstrafikens hållplatser Johannesberg, Ladukärrsvägen och Klippgatan kommer att vara stängda under byggtiden. Bussen stannar istället på Högelidskolan, Norra vägen och Milstensgatan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-12