Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Byggstart för dagvattenanläggning i Sjöhagaparken

I mitten på december börjar arbetet med en omfattande ombyggnad av övre delen av Sjöhagaparken (Mellan Stockholmsvägen och Hantverkargatan). Tre dammar kommer att byggas för att fånga upp dagvatten. Detta görs för att undvika översvämningar.

Parken avstängd under byggtiden

Arbetet kommer att pågå under vintern och förändrar parkens utseende drastiskt. Borttransport av schaktmassor kommer att gå via Madlyckevägen och Bergsgatan till Sjölyckan. Under byggtiden kommer parken att vara inhägnad för allas säkerhet.

Välkomnande parkmiljö för allmänheten

Under våren fram till sommaren kommer parken att återställas för allmänheten.
En satsning kommer att ske på parkmiljön med bland annat upprustning och belysning av Hälsans stig, som även idag går genom parken. Den övre dammen som alltid är vattenfylld förses med en fontän.

Säkerhet kring dammarna

När parken är färdig är den övre dammen inhägnad av säkerhetsskäl.

Se bifogad illustration.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-09