Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholmsvägen avstängd för genomfart

Omledning Stockholmsvägen

Arbetet med ombyggnad av Stockholmsvägen fortsätter med arbeten på sträckan Mariagatan till Madlyckevägen. På sträckan skall ledningarna bytas ut och gatan byggas om.
Arbetet påbörjas den 20 Mars med start från Mariakorset.

Biltrafik

Fram till Juli kommer Stockholmsvägen tidvis att vara avstängd för genomfartstrafik på sträckan Mariagatan -Carlbecksvägen. I normalfallet kommer personbilstrafik att kunna passera arbetsplatsen.
Vid omledning leds trafiken från Stockholmsvägen in till centrum via Madlyckevägen, Hantverkargatan och Mariagatan. Trafiken från centrum leds omvänd väg tillbaka.
Under perioden fram till Juli behövs omledning när nya ledningar skall anslutas vid Mariagatan och korsa gatan vid Carlbergsvägen.

Tung trafik

Av framkomlighetsskäl leds tung trafik mot centrum via Sandbäcksvägen.

Gående och cyklister

Avstängd sträcka på Stockholmsvägen kommer att hållas öppen för gående och cyklister på södra sidan på Johannesbergsområdet.

Bilparkering

Parkering utmed Madlyckevägen på sträckan Stockholmsvägen- Hantverkargatan samt utmed Hantverkargatan på sträckan Madlyckevägen-Mariagatan kommer ej att vara tillåtet av utrymmesskäl.

Busstrafik

Busstrafiken leds om via Bergsgatan och Norra vägen.

Bra alternativ

Om du vill åka till västra sidan om Tidan välj gärna Marieforsleden eller Drottninggatan under byggtiden. Åk gärna kollektivt, cykla eller gå. Tänk på att vara ute i god tid och räkna med längre restid.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-17