Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Madlyckevägen avstängd för genomfartstrafik

In- och utfarten från Stockholmsvägen kommer att stängas för motorfordon 16-27 april. Omledning av fordonstrafik sker enligt orange vägvisning.

I och med ombygget av Stockholmsvägen och dagvattenanläggningen i Sjöhagaparken kommer in- och utfarten till och från Madlyckevägen stängas av för fordonstrafik i två veckor. Gående kommer att kunna passera arbetsområdet utmed Stockholmsvägen på den södra trottoaren och utmed Madlyckevägen på den östra trottoaren. Omledning av trafiken sker enligt orange vägvisning.

Anledningen till denna avstägning är för att kunna koppla på dagvattnet till Sjöhagaparkens dagvattenanläggning.

Kontakt:
Johan Bengtsson
Projektledare
Telefon: 0501-756172
E-post: Johan Bengtsson

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-13