Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Avstägningar på och runt Stockholmsvägen sommaren 2018

Madlyckevägen är avstängd för fordonstrafik till den 11 maj och arbetet med omgestaltningen av Stockholmsvägen fortsätter fram till den 29 juni. Under omgestaltningen kommer Stockhoolmsvägen vara avstängd för fordonstrafik i omgångar.

Madlyckevägen avstängd för fordonstrafik

Fram till den 11 maj pågår arbete med att ansluta VA-ledningarna från Stockholmsvägen i Madlyckevägen.
Madlyckevägen kommer att vara avstängd för fordonstrafik. Gående och cyklister kan passera arbetsområdet utmed Madlyckevägen.

Omgestaltning Stockholmsvägen

Omgestaltning av Stockholmsvägen på norra sidan startade 25 april och beräknas vara klar den 25 maj.
Ombyggnationen innebär att gång- och cykelvägen samt en busshållplats byggs färdigt fram till Madlyckevägen.
Dubbelriktad fordonstrafik kommer att kunna passera arbetsområdet. Gående och cyklister passerar arbetsområdet på södra sidan.

Stockholmsvägen avstängd för fordonstrafik

Omgestaltning av södra sidan av Stockholmsvägen samt ombyggnad av gatan beräknas påbörjas måndag 28 maj V22 och pågå ca 4 veckor till torsdag 21 Juni v25 (midsommarveckan).
Ombyggnationen innebär att gång- och cykelvägen samt en busshållplats byggs färdigt på södra sidan.
V26 läggs asfalt på gång- och cykelvägen på sidan mot Johannesberg.
Fordonstrafik kommer att ledas om via Madlyckevägen och Hantverkargatan. Gående och cyklister passerar arbetsområdet på den temporära gång och cykelvägen inne på Johannesbergsområdet.

Kontakt

Johan Bengtsson Projektchef Gata/VA
Telefon: 0501-75 61 72
E-post: Johan Bengtsson

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-02

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan