Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholmsvägen avstängd för fordonstrafik

Under perioden 28 maj till 21 juni kommer Stockholmsvägen vara avstängd för fordonstrafik.

Omgestaltning av södra sidan av Stockholmsvägen samt ombyggnad av gatan beräknas påbörjas måndag 28 maj och pågå ca 4 veckor till torsdag 21 Juni.

Ombyggnationen innebär att gång- och cykelvägen samt en busshållplats byggs färdigt på södra sidan.

Den 25 till 29 juni läggs asfalt på gång- och cykelvägen på sidan mot Johannesberg.

Fordonstrafik kommer att ledas om via Madlyckevägen och Hantverkargatan, följ oreange vägvisning. För trafik rill Carlbecksvägen kommer det finnas en infart från Mariagatan.

Gående och cyklister passerar arbetsområdet på den temporära gång och cykelvägen inne på Johannesbergsområdet.

Kontakt
Johan Bengtsson
Projektchef Gata/VA
Telefon: 0501-75 61 72
E-post: Johan Bengtsson

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-22