Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gata och hamn

Huvudnyheter

Kvinna som klipper häck med en häcksax

Nya parkeringsautomater

I början av oktober installeras nya parkeringsautomater i Mariestads centrum. De nya parkeringsautomaterna är enkla att hantera och drivs av solceller. Samtidigt försvinner pappersbiljetten och möjligheten att betala med mynt.

Traktor som plogar snö på gata

Snö och halka

Läs om vilken prioriteringsordning snön plogas i Mariestads kommun samt vad du som fastighetsägare behöver tänka på.

Hitta snabbt

Andra nyheter

  • Snöröjning

    Mariestads kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.
  • Nya parkeringsautomater

    Mariestads centrum får nya solcellsdrivna parkeringsautomater.
  • Tall från Mariestad blir port i Göta kanal

    Just nu pågar renovering av ishallen. För att kunna göra en nödvändig utbyggnad behövdes en stor tall avverkas. Stammen återanvänds och blir virke för slussport i Göta kanal.