Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gata och hamn

Huvudnyheter

Kvinna som klipper häck med en häcksax

Nya parkeringsautomater

I Mariestads centrum finns det nya parkeringsautomater. De är enkla att hantera och drivs av solceller. Samtidigt försvinner pappersbiljetten och möjligheten att betala med mynt.

Traktor som plogar snö på gata

Vårstädning

Läs om prioriteringsordningen för städning av gatorna, trottoarer och gång- och cykelvägar i Mariestads kommun samt vad du som fastighetsägare behöver tänka på.

Hitta snabbt

Andra nyheter

  • Vårstädning

    Den 6 april påbörjas arbetet med gatusopning. Du som fastighetsägare uppmanas att sopa ut sanden från din tomt och trottoar ut i gatan, innan städningen sker. Mariestads kommun beräknar att sopningen av bostadsgatorna börjar i slutet av april elle...
  • Snöröjning

    Mariestads kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.
  • Nya parkeringsautomater

    Mariestads centrum får nya solcellsdrivna parkeringsautomater.