Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Gata och hamn

Traktor skottar snö från väg

Snöröjning

Mariestads kommun ansvarar för snöröjning på kommunala vägar. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter. Läs mer om hur vi arbetar med snöröjning.

Hitta snabbt

  • Snöröjning

    Mariestads kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.
  • Ge din båt en drömplats!

    I Mariestad finns det lediga båtplatser med drömläge.
  • Se över växtligheten kring din tomt

    Tänk på att se över växtligheten på din tomt för att skapa god sikt för säker trafik samt möjliggöra för drift och underhåll av gatorna.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan