Gata och hamn

Huvudnyheter

Tjej med häcksax som klipper en tät Tujahäck

Se över växtligheten på din tomt

Häckar, buskar och träd nära tomtgränsen kan bli en allvarlig fara för trafiksäkerheten och ett hinder för trafiken. Det ligger på tomtägarens ansvar att se till att sikten är god.

En tumme upp och en tumme ner

Ladda hem vår app för felanmälan och synpunkter

Du vet väl om att Mariestads kommun har en app där du enkelt kan anmäla och följa upp fel och synpunkter. Du kan läsa mer om den på sidan Mariestad kommuns appar.

Hitta snabbt

Andra nyheter

  • Upprustning av gång- och cykelväg utmed Marieforsleden

    Måndagen den 6 september påbörjas arbetet med att rusta upp gång- och cykelvägen mellan Karlssonrondellen och Fyrrondellen utmed Marieforsleden. Framkomligheten kommer att vara något begränsad under arbetets gång och hastigheten begränsas till 30 ...
  • Cykelhjälm räddar liv - ”Det som är du”

    NTF Skaraborg och Mariestads kommun samarbetar i en nationell kampanj som uppmuntrar fler att använda cykelhjälm. Vecka 34 kan du hitta presentkort längs med cykelbanan vid Sandbäcksvägen!
  • Kommunvärdar hjälper till att hålla ordning och reda

    I sommar kommer ett antal kommunvärdar att finnas på plats i Mariestad. En av deras arbetsuppgifter är att se till att folk håller avstånd för att förhindra smittspridning av covid-19, en annan rör olika serviceinsatser.