Fyrverkerier

Tillstånd krävs

Du måste söka tillstånd hos Polisen för att använda pyrotekniska varor på offentlig
plats (områden där allmänheten har tillträde) och inom tätbebyggt område. I ordningslagen (1993:1617) regleras användning av fyrverkerier. I paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Utöver detta måste du ta hänsyn till om det lokalt råder eldningsförbud på grund av extrem torka. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från sjukhuset samt äldre- och omsorgsboenden inom kommunen. Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige.

Undantag nyårsafton

Mariestads kommun har tagit ett lokalt politiskt beslut att undanta kravet på tillstånd för att skjuta fyrverkerier på nyårsafton mellan klockan 23.00-01.00. Förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från sjukhuset samt äldre- och omsorgsboenden inom kommunen gäller även på nyårsafton.

Mer information

Det finns även information att läsa på polisens hemsida och på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (MSB). Alla länkarna hittar du under Relaterad information på den här sidan.

Det är alltid bättre att tänka efter före!

Sidan senast uppdaterad: