Tall från Mariestad blir port i Göta kanal

Kapat träd lyfts på lastbil

Just nu pågar renovering av ishallen. För att kunna göra en nödvändig utbyggnad behövdes en stor tall avverkas. Stammen återanvänds och blir virke för slussport i Göta kanal.

Från Johannesbergsparken där tallen tidigare stod körs den med lastbil till sågverket i Myrhult utanför Töreboda. Den ena delen av stammen väger cirka 3,5 ton och mäter 68 cm i diameter på den smalaste änden. Från stocken sågas det fram "slag" som kommer användas till slussar i Göta kanal. Just <denna stock kommer hamna i Forsvik slussport.

Det är viktigt att vi samarbetar mellan olika lokala aktörer och tar till vara på de råvaror vi har nära. Här blir det både närproducerat, hållbart och långsiktigt, säger Björn Isvi, projektledare för ombyggnationen av ishallen.

Kontakt
Björn Isvi
Projektledare
Telefon: 0501-75
E-post: Björn Isvi

Sidan senast uppdaterad: