Utökning av förbud mot trafik inom hamnområdet på kvällar och nätter

Bild på området i hamnen

Då det varit en hel del störande trafik i hamnområdet utökas nu förbudet mot trafik inom hamnområdet. Detta för att motverka buskörning och störningar för husbilsgäster och båtägare.

Under våren och sommaren förekommer en hel del trafik inom hamnområdet. De allra flesta sköter sig bra och visar hänsyn, men det förekommer en del buskörning vilket innebär störningar för husbilsgäster, besökare och boende i närområdet. Med anledning av detta har förbudet mot trafik inom hamnområdet utökats med en timme och gäller nu från kl. 22.00 till 05.00 alla dagar i veckan, området där detta gäller är markerat på kartan över.

Förbudet innebär att det inte är tillåtet att åka in och runt på hamnområdet mellan kl. 22 och 05. Det är dock möjligt för båtägare, husbilsgäster och räddningstjänst att tillträda området.

Polisen övervakar området utifrån förbudet och överträdelse kan leda till böter, även väktare finns på plats vissa tider under nätterna.