Elanvändning båtplatser

Vi vill påminna alla båtplatsägare om att strömmen på bryggorna med el är till för att ladda batterier vid enstaka tillfällen kortare perioder (max ett dygn). Den är ej dimensionerad för att vara påkopplad över tid eller för att driva exempelvis kylar och liknande.

Om du som hyr båtplats av kommunen har frågor kring elanvändning eller annat, kontakta oss på info.va-gata@mariestad.se .

Sidan senast uppdaterad: