Avstängning norrgående in/utfart vid Sandbäcksrondellen

Med anledning av pågående flytt av dricksvattenhuvudledning kommer den norrgående in/utfarten vid Sandbäcksrondellen att stängas från och med den 22 mars och beräknas vara stängd under cirka 2 veckor.

Gång och cykeltrafik kommer att kunna passera arbetsområdet.

Tung trafik mot centrum kommer att hänvisas via Marieforsleden österut och Stockholmsvägen.

Kartbild över omledningen. Omledningen i text finns i brödtext

Sidan senast uppdaterad: