Trafiken leds om i samband med brorenovering över Tidan

Karta över omledningsvägar med gula pilar vid vägbygge.

Den 9 maj inleds arbetet med att reparera bron över Tidan vid Horn längs Marieforsleden. Arbetet beräknas pågå i cirka fyra månader och innebär betydande trafikpåverkan i form av trafikomledningar.

Tillsammans med vår entreprenör DAB kommer vi mellan maj och september att utföra en rad arbeten på bron över Tidan som är lokaliserad mellan Förrådsgatan och Sunnevadsvägen. Arbetet är nödvändigt för att förlänga livstiden på bron som är i stort behov av renovering och underhåll.

Yt och tätskikt på bron är i stort behov av upprustning, att vi stänger av bron från trafik skapar bättre förutsättningar under arbetets gång för entreprenören och förkortar arbetet avsevärt i tid. Det kommer att bli väldigt bra när det är klart, säger projektledare Sara Klint.

I samband med renoveringen byggs bron om med kantbalk och ytavlopp. Vi kommer också att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter med ett räcke mellan gång- och cykelväg och körbana.

Omledning

På kartbilden intill kan du se vilka alternativa vägar du kan ta under tiden bron är avstängd. Omledning gäller fordonstrafik, gångare och cyklister. Närmaste omledningsvägar är Marieforsleden, Göteborgsvägen, Drottninggatan och Sandbäcksvägen beroende om du ska ta dig från den västra till östra sidan eller omvänt.

Informationsskyltar kommer att finnas bland annat vid Sandbäcksrondellen och vid Fyrrondellen.

Varför stänger vi av?

En anledning till att vi stänger av bron helt är för att arbetet går fortare då. Säkerheten är en annan viktig aspekt, vid en etappindelning hade cyklister och gångare delat körfält med lastbilar och övriga fordon samt entreprenören som utför arbetet.

Att sätta en tillfällig passage ser vi inte som en möjlighet eftersom det är buskar och sly runt bron, samt att en tillfällig gång- och cykelbro hade ökat kostnaderna.

Kontakt

Sara Klint
Projektledare
Tel: 0501-75 51 43
E-post: sara.klint@mariestad.se

Johan Bengtsson
Byggledare
Tel: 0501-75 61 72
E-post: johan.bengtsson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: