Planerade vägarbeten i centrala Mariestad

Under året, med start i april, kommer tekniska förvaltningen att påbörja större vägarbete för tre genomfartsleder i centrala Mariestad. Det handlar om Stockholmsvägen, Norra vägen och Sandbäcksvägen.

– Syftet med vägarbetena är dels att anpassa gatu- och vägnätet till framtida behov av framkomlighet och dels att förbättra trafiksäkerheten. Vi behöver också göra underhållsarbete av vatten- och avloppsledningar på vissa ställen. För att arbetet ska flyta på bra måste vi samordna de olika insatserna redan från början, säger Fernando Cruz Del Aguila, som är trafikingenjör vid Mariestads kommun.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att i detalj planera vägarbetena och att utse omledningsvägar.

– Vi försöker planera så att det ska få så liten inverkan på trafiken som möjligt men under de mest intensiva timmarna kan det påverka framkomligheten i olika omfattning, säger Fernando Cruz Del Aguila.

Informationsskyltar kommer att sättas upp vid de vägar som berörs. Även på Mariestads kommuns hemsida och på trafiken.nu kommer information att finnas.

För dig som har möjlighet, cykla gärna eller promenera. Överväg även att åka kollektivt. Fundera gärna på om du har möjlighet att resa med bil under andra tider än under rusningstrafik.


Kontakt

Fernando Cruz Del Aguila
Trafikingenjör
Telefon: 0501-75 62 26
E-post: Fernando Cruz Del Aguila

Sidan senast uppdaterad: