VA-arbete på Stockholmsvägen från 11 april till och med vecka 27

VA-arbete med byte av ledningar och ny huvudvattenledning kommer att utföras på Stockholmsvägen, sträckan Ladukärrsvägen till Klippgatan, från 11 april till och med vecka 27. Fordonstrafik bedöms kunna passera under arbetet.

– Då Stockholmsvägen är en viktig infart till centrum prioriterar vi framkomligheten. Vid arbetet med den nya huvudvattenledningen bedöms dubbelriktad trafik kunna passera förbi arbetsområdet delar av byggtiden, säger Sara Klint som är projektledare vid Mariestads kommun.

Under arbetets gång behöver den tunga trafiken ledas om. Omledningsskyltar kommer sättas upp. Arbetet gör ett uppehåll under sommaren för att sedan återupptas vecka 32 och pågå året ut.

Kontakt

Sara Klint
Projektledare
Telefon: 0501-75 51 43
E-post: Sara Klint

Sidan senast uppdaterad: